Månadens orkester

Oktober 2021

Akademiska Orkestern vid Åbo Akademi rf  har blivit vald till månadens europeiska universitetssymfoniorkester.

Akademiska Orkestern anser detta vara ett stort erkännande för sin omfattande verksamhet.

På ENUO:s nätsidor kan man bekanta sig med orkesterns verksamhet, historia och turnéer.