Kategorier

Orkestern

Akademiska Orkestern är Åbo Akademis fullstora symfoniorkester. Den är en av vårt lands äldsta och numera också bland de största universitetsorkestrarna. I år 2018 har det förflutit 90 år sedan grundandet av Akademiska Orkestern. För tillfället uppgår spelarnas antal till ca 50-60 personer. Orkesterns hemort är Åbo, närmare bestämt Sibeliusmuseum. Sauli Huhtala har sedan år 1991 dirigerat orkestern.

Orkestern har årligen 5-7 symfonikonserter. Utöver dessa hör traditionsenligt spelande vid Åbo Akademis festliga tillfällen, samt de årligen återkommande adventskonserterna tillsammans med studentkörerna Brahe Djäknar och Florakören. Orkestern uppträder också i olika sammansättningar enligt beställarens programönskemål.

De senaste åren har varit särskilt aktiva i orkesterns historia. Orkestern har årligen ordnat ett flertal symfonikonserter både i Finland och i utlandet, bl.a. i Danmark, Tyskland, Estland, Sverige och Österrike.