Startsida

 

Kära AO-vänner

 
Detta år har varit annorlunda och utmanande av orsaker som vi alla vet. Det hade varit fint om vi hade kunnat öva och konsertera som förr. Men vi har nu i alla fall börjat öva i begränsad omfattning och följande alla säkerhetsregler. Tyvärr kan vi inte ännu detta år konsertera som vanligt. Men vi hoppas att på våren få dela med oss fina musikupplevelser!