Kategorier

Akademiska Orkestern

Akademiska Orkestern vid Åbo Akademi rf  har blivit vald till månadens europeiska universitetssymfoniorkester.

Akademiska Orkestern anser detta vara ett stort erkännande för sin omfattande verksamhet.

På ENUO:s nätsidor kan man bekanta sig med orkesterns verksamhet, historia och turnéer.