Kategorier

Sauli Huhtala

Sauli Huhtala har studerat orkesterdirigering under ledning av professor Jorma Panula vid Sibelius-Akademins kapellmästarklass och under Karl Österreichers ledning vid Wiens musikhögskola. Därutöver har han studerat orkesterdirigering under Atso Almila, Eri Klas och Ilja Musin. Huhtala har avlagt diplom i orkesterdirigering med utmärkta vitsord.

Sauli Huhtala har som gästkapellmästare dirigerat en stor del av Finlands symfoniorkestrar samt dirigerat balett, opera och operettföreställningar. Som kapellmästare för Akademiska Orkestern  har Huhtala fungerat sedan 1991. Han har turnerat med Akademiska Orkestern i Sverige, Estland, Ryssland, Österrike, Slovakien och Danmark.

Sauli Huhtala har även utmärkt sig som kompositör. Han har bl.a. komponerat musiken till det populära musikskådespelet Jederman och orkesterverket Bornholm Dances and Visions. Camilla Nylund och Aurora Marthens har uruppfört Sauli Huhtalas sånger. Hans komposition Jag ville vara havet uruppfördes vid Åbo Akademis promotion år 2018. I september 2021 uruppfördes Sauli Huhtalas komposition Por la Vida.